Finanse

Nr konta klubu UKS SMS

39 1060 0076 0000 3380 0003 7512 

Nr konta Szkoły Mistrzostwa Sportowego

49 1500 1780 1217 8003 2132 0000

                                

2012. Uczniowski Klub Sportowy SMS Włocławek
Download Joomla Templates