Regulamin wewnętrzny UKS SMS

REGULAMIN WEWNĘTRZNY UKS SMS WŁOCŁAWEK

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia do dnia oficjalnego zakończenia gry zawodnika w UKS SMS Włocławek. W tym okresie zawodnik zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych.
 2. Zawodnik stawia się punktualnie na ustalone spotkania drużyny typu: trening, odprawa, mecz, odnowa biologiczna itp.
 3. Każde spóźnienie, nieobecność musi być uprzednio usprawiedliwione poprzez informację słowną, telefoniczną do Trenera prowadzącego
 4. Niestawienie się na oficjalne spotkanie drużyny lub spóźnienie bez usprawiedliwienia będzie rozpatrywane przez Trenera i Radę Drużyny
 5. Zawodnik na zajęcia treningowe i mecze ma obowiązek stawić się we wcześniej wyznaczonym stroju treningowym lub reprezentacyjnym ( wtorek – zielony, środa – czerwony, czwartek – czarny, piątek – biały, weekend – dres reprezentacyjny, polo )
 6. Brak odpowiedniego stroju treningowego lub meczowego podlega karze rozpatrywanej przez Trenera i Radę Drużyny
 7. Zawodnik jest zobowiązany do dbałości o powierzony mu sprzęt meczowy i treningowy. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia zawodnik ponosi koszta zakupu brakujących elementów.
 8. Zawodnik zobowiązany jest do dbałości o higienę osobistą ( właściwe odżywianie, utrzymanie odpowiedniej wagi, zakaz stosowania używek i środków dopingujących, odpowiednie przygotowanie mentalne do treningu i zawodów sportowych, nawadnianie organizmu podczas zajęć )
 9. Zawodnik w sposób zdyscyplinowany i w pełni zaangażowany wykonuje polecenia Trenera, dba o dobry wizerunek klubu, reprezentuje go na zewnątrz we wszystkich oficjalnych spotkaniach.
 10. Zawodnik bez zgody klubu ma bezwzględny zakaz uczestniczenia w treningach, testach lub meczach innej drużyny niż UKS SMS Włocławek oraz brania udziału w turniejach dzikich drużyn
 11. Kary uzyskane podczas spotkań ligowych za dyskusje z arbitrem bądź scysje z przeciwnikiem podlegają karze dyscyplinarnej rozpatrywanej przez Trenera i Radę Drużyny
 12. Nauka i zachowanie w szkole idą w parze z grą w piłkę nożną

 

Klub w okresie obowiązywania regulaminu zobowiązuje się zapewnić:

 

- właściwe warunki piłkarskiego rozwoju

- obiekty do treningu i gry

- możliwość nauki szkolnej w gimnazjum, szkole podstawowej lub liceum SMS

- sprzęt i ubiór sportowy

- opiekę trenerską i sportowo-medyczną

- możliwość uczestniczenia w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez K-PZPN oraz towarzyskich spotkaniach według ustalonego harmonogramu

 

Za załamanie regulaminu wewnętrznego obowiązują następujące kary dyscyplinarne:

- upomnienie

- nagana z adnotacją do dziennika lekcyjnego

- obniżenie noty meczowej lub oceny końcowej z wychowania fizycznego

- odsunięcie od treningów z zespołem i meczów ligowych

- kary dyscyplinarne ustalane przez Trenera prowadzącego w porozumieniu z Radą Trenerów i Radą Drużyny. 

- zawieszenie w prawach zawodnika przez Zarząd Klubu

                                                      

2012. Uczniowski Klub Sportowy SMS Włocławek
Download Joomla Templates